Καριέρα

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα πατώντας εδώ, στην περίπτωση που επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της Νίκος Νάνος.

Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται στην βάση μας μετά την υποβολή τους και έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της εταιρίας μας.