Ενημερωθείτε από τους Ειδικούς
Η απαραίτητη τεχνογνωσία σε συνάρτηση με την συνεχή εξέλιξη των απαιτήσεων και αναγκών, αποτελεί μοναδική συνταγή της επιτυχίας μας.
Υπηρεσίες Καθαρισμού Αεραγωγών
Υπηρεσίες Κλιματισμού
Η Ομάδα μας
Νάνος Νίκος

Νάνος Νίκος

Υπεύθυνος Επιχείρησης

Διοίκηση

Παγωνάρης Κυριάκος

Παγωνάρης Κυριάκος

Πιστοποιημένος Εργοδηγός Ψυκτικός

Υπεύθυνος κεντρικών συστημάτων κλιματισμού

Σαμουρδάνης Αποστόλης

Σαμουρδάνης Αποστόλης

Τεχνίτης Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Υπεύθυνος συστημάτων καθαρισμού αεραγωγών

Αγριτζόμπανου Νίκη

Αγριτζόμπανου Νίκη

Λογιστήριο

Οικονομική διαχείριση

Μπαντούλη Ελένη

Μπαντούλη Ελένη

Τμήμα Προμηθειών

Καπετάνου Ελένη

Καπετάνου Ελένη

Γραμματεία

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Λελούδης Νεκτάριος

Λελούδης Νεκτάριος

Τεχνίτης Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Οικιακού Κλιματισμού (Εγκαταστάσεις - Συντηρήσεις)

Λιάπης Αθανάσιος

Λιάπης Αθανάσιος

Μηχανολόγος- Μηχανικός

Τσιανάκας Αλέξανδρος

Τσιανάκας Αλέξανδρος

Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Ποδιάς Γιώργος

Ποδιάς Γιώργος

Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

(Εγκαταστάσεις - Συντηρήσεις)

Μαραγκός Γιώργος

Μαραγκός Γιώργος

Τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων

Μπούτλας Βασίλης

Μπούτλας Βασίλης

Τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων

Καψάλας Αλέξανδρος

Καψάλας Αλέξανδρος

Τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων

Τσίρος Μάριος

Τσίρος Μάριος

Τεχνίτης

Έργα
Μας Εμπιστεύτηκαν